Vilken är den bästa tradingstrategin?

Frågan många ställer sig är – Vilken är den bästa tradingstrategin? När det kommer till tradingstrategier kan de alla prestera olika bra i olika typer av marknadsklimat och därför är det väldigt subjektivt vilken tradingstrategi som är den bästa.

Utöver marknadsklimat så finns det andra parametrar att ta hänsyn till när du försöker hitta den bästa tradingstrategin för dig. Några av dessa parametrar är till exempel din personlighetstyp, disciplinnivå, risktolerans och tillgängligt kapital.

Vilka tradingstrategier finns?

Rent krasst skulle man kunna säga att det finns lika många strategier som det finns personer som utövar någon form av trading. Visst, grundprincipen, själva mönstret man letar efter kan vara liknande men utöver detta så kan den enskilda handlaren ha specifika regler ovanpå detta.

Utöver det specifika mönster du försöker handla har man ofta adderat specifika regler som man försöker förhålla sig till. De regler man adderar i sin tradingstrategi kan till exempel vara att en pullback i en flagga inte får vara djupare än 25% och att Average Daily Range (ADR) ska vara större än 4%.