Vad är Trading?

När man ska förklara vad Trading är för något så krävs det att man berör de två olika typerna av Trading, det vill säga Day Trading och Swing Trading.

Oavsett vilken typ av Trading så betyder Trading att man aktivt söker efter aktier, råvaror, valutor eller andra typer av instrument att handla med avsikt att tjäna pengar på prissvängningar i det finansiella instrument man handlar.

Till skillnad från den mer traditionella investeraren där långsiktighet är en framträdande egenskap så är en Day Trading eller Swing Trader mer kortsiktig. En Day Trader öppnar och stänger en eller flera positioner inom en dag medan en Swing Trader tar positioner som pågår flera dagar, veckor eller till och med månader.

Dessa två olika handelsstilar kan passa olika bra beroende på storleken på ens kapital, tillgänglighet, psykologi och den rådande marknaden.