Vad är teknisk analys?

Till skillnad från fundamental analys så fokuserar man mer på aktiekursen och rörelser än det fundamentala i bolaget. Hur sannolikt är det att aktiekursen ska göra en viss typ av rörelse och när är det bäst att köpa?

Genom att studera aktien samt hur marknaden beter sig försöker man räkna ut aktiens mest sannolika rörelser innan de hänt. Till din hjälp använder du dig av historisk data, tekniska indikatorer samt sannolikhetslära. Anledningen till att man i en teknisk analys inte tar hänsyn till det fundamentala beror på att man antar att den redan in prisad i aktiekursen.

Den tekniska analysen tar inte heller någon hänsyn till vilken bransch eller i vilket land bolaget verkar.

Hur gör man en teknisk analys?

Du har säkerligen sett en del tekniska analyser som innehåller ett tiotal tekniska indikatorer, ett hundratal linjer som pekar åt olika håll. Med detta i bakhuvudet så kan teknisk analys kännas övermäktigt… Men, tanken med den tekniska analysen är att titta på det väsentliga, sortera bort allt brus och inte skapa mer. Det finns ingen anledningen till att använda tekniska indikatorer och linjer som inte tillför något i din analys.

Till att börja med så finns det ett par grundläggande begrepp inom teknisk analys som är värd att känna till. Dessa är trender, konsolidering, utbrott, rekyl, glidande medelvärde samt stöd och motstånd.

TradingView erbjuder 50+ intelligenta ritverktyg samt verktyg för djupgående marknadsanalys. De erbjuder även marknadens största sociala nätverk för traders och investerare.

TradingView är nybörjarvänligt samtidigt som de erbjuder allt som den mer erfarna investeraren kan önska sig.Grundläggande begrepp inom teknisk analys

Trender

Trender är troligtvis ett av viktigaste att hålla koll på inom teknisk analys. Anledningen till just detta är på grund av att trenden helt enkelt visar aktiekursens riktning. Trendens riktning kan vara stigande eller fallande men en aktie behöver dock inte alltid vara i en trendande fas, den kan också vara konsoliderande, utbrott eller rekyl.

Stigande och fallande trend

Aktier i en stigande trend definieras av högre bottnar och toppar under en given period. Motsatsen till en stigande trend är en fallande trend, en fallande trend definieras av lägre bottnar och toppar.

Det vanligaste misstaget man gör är att man underskattar en trend eftersom den vanligtvis pågår längre än vad man tror. Det gäller både en stigande och fallande trend.

Bilden ovan visar en stigande trend under perioden september 2019 till april 2021.
Bilden ovan visar en fallande trend under perioden mars 2007 till november 2008.

Glidande medelvärde

En teknisk indikator som du kan använda dig av för att se om en aktie är i en stigande eller fallande trend är det glidande medelvärdet, det vill säga moving average.

Moving Average (MA) är ett av de mest använda indikatorerna och siffran MA representerar en period, till exempel så representerar MA200 det glidande medelvärdet för de 200 senaste dagarna.

  • MA20 – Glidande medelvärdet för de senaste 20 dagarna.
  • MA50 – Glidande medelvärdet för de senaste 50 dagarna.
  • MA100 – Glidande medelvärdet för de senaste 100 dagarna.
  • MA200 – Glidande medelvärdet för de senaste 200 dagarna.
Bilden ovan visar MA20, MA50, MA100 och MA200. MA står för Moving Average.

Hur använder man glidande medelvärde?

Man kan använda glidande medelvärde både som köp- och säljsignal. Om en aktiekurs korsar sitt glidande medelvärde ovanifrån så kan man tolka detta som en säljsignal och en köpsignal uppstår i samband med att aktiekursen korsar sitt glidande medelvärde underifrån.

Värt att notera är att trots att en aktie korsar MA20 underifrån och en köpsignal uppstår så kan den långsiktiga trenden, det vill säga MA200 fortfarande vara fallande. Därför kan man inte blint lita på att man alltid ska köpa när den korsar underifrån och sälja när den korsar ovanifrån.

Stöd och motstånd