Vad är fundamental analys?

Den fundamentala analysen fokuserar mer på bolaget än den faktiska aktiekursen. Vad man letar efter kan skilja sig beroende på vilken typ av investerare man är, till exempel om man är en värdeinvesterare eller tillväxtinvesterare. Oavsett så vill man hitta bolag som förväntas göra någon form av tillväxt som senare skall synas i aktiekursen.

Med hjälp av bolagets årsredovisning och dess siffror så kan du ta fram nyckeltal som ger dig en bra överblick över hur väl bolaget presterar. Dessa nyckeltal hjälper dig senare för att få en uppfattning om hur väl bolaget presterar och kan på ett enkelt sätt jämföra mot andra bolag inom samma bransch.

När det kommer till fundamental analys anser vi att Börsdata är det självklara valet. Hos Börsdata hittar du finansiell information för mer än 10 000 aktier och instrument i ett flertal olika länder.Vad letar man efter i en fundamental analys?

En bra början är att gå igenom bolagets årsredovisningen, den hittar du på bolagets hemsida. Årsredovisningen är i sig en sammanfattning av föregående års verksamhet och ger dig en bra helhetsbild av företaget eftersom den åtminstone måste bestå av – förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter.

För att kunna göra en bra fundamental analys behöver du inte förstå alla detaljer men för att hjälpa dig på vägen så förklarar vi nedan grovt vad du kan förvänta dig av respektive del.

Vad är en förvaltningsberättelse?

En förvaltningsberättelse beskriver de viktigaste händelserna av föregående års verksamhet.

Vad är en resultaträkning?

En resultaträkningen sammanfattar företagets intäkter och kostnader för föregående års verksamhet.

Vad är en balansräkning?

Balansräkningen redovisar bolagets tillgångar och skulder på balansdagen, det vill säga den sista dagen på räkenskapsåret. Balansräkning kan även kallas för ”balansomslutning”

Vad är noter i en årsredovisning?

I noterna specificeras innehållet i resultat- och balansräkningen för föregående års verksamhet.

Vilka nyckeltal ska man använda?

Vilka nyckeltal man ska använda i samband med en fundamental analys beror på vilken typ av företag det är och i vilken bransch de verkar. Även fast det inte finns ett givet svar på frågan så finns det ett par nyckeltal som fungerar oavsett bransch, och dessa är:

  • Omsättningstillväxt
  • Lönsamhet
  • Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE)
  • Skuldsättning
  • Soliditet

Ytterligare vanliga och viktiga nyckeltal hittar du här.