Hur analyserar man ett bolag?

Nä du ska analysera ett bolag så har du främst två olika typer av analysmetoder, dvs. Fundamental Analys och Teknisk Analys. Så, hur skiljer dom två analysmetoderna från varandra? Den fundamentala analysen lägger fokuserar på bolaget – Är det helt enkelt ett bra bolag? Medan den tekniska analysen lägger störst vikt i att analysera pris.