Vad är en aktie?

En aktie är en andel i ett företag. När du äger aktier i ett företag så blir du en delägare i företaget du äger aktier i. För att det ska vara möjligt för dig att köpa en aktie eller ägarandel i ett företag så krävs det att företaget är ett aktiebolag. Det lättaste sättet att bli aktieägare är att köpa aktier i bolag som är noterade på en marknadsplats men det går även att köpa och sälja aktier som inte är noterade, det vill säga onoterade aktiebolag. Däremot är det rent generellt inte lika enkelt att handla aktier i onoterade bolag, dels på grund av att majoriteten av aktiehandel i onoterade bolag sker ”manuellt”.